Automatyzacja jest widoczna w dowolnym aspekcie stworzonego przez nas życia. Coraz to więcej zadań i funkcji przestrzegamy za pośrednictwem nowoczesnych rozstrzygnięć technologicznych. Nieraz wyraźnie nie bylibyśmy w stanie zrealizować ustawionych celów bez użycia machin i urządzeń elektronicznych. Najmocniej wpływa na nasze życie automatyzacja przemysłu.

Automatyka przemysłowa ma za zadanie dawać przedsiębiorcom takich propozycji technologicznych, które pozwolą na szybsze oraz lepsze wykonywanie wybranych zadań realizacji produktowej. Obfite koncerny przemysłowe oraz fabryki określonych artykułów handlowych nie miałyby racji bytu bez przeznaczenia określonych modeli urządzeń oraz elektronicznych systemów sterujących. Tak naturalnie w najwyższym stopniu zauważalne są atuty rozwoju automatyzacji przemysłu. Linie wytwórcze zawierają ciąg propozycji maszyn, jakie kolejno wykonują wyznaczone zadania. Jakikolwiek robot ma tylko jedną funkcję, którą powtarza cyklicznie przez cały dzień pracy. Człowiek ma za zadanie tylko kontrolować oraz weryfikować praktykowanie zadań machiny. Automatyka przemysłowa typu serwonapęd znalazła zastosowanie także w mniejszych produkcjach oraz aktywności usługowej. Coraz więcej korporacji stawia na zakup proponowanych sprzętów elektronicznych, a nie manualne realizowanie danych usług, czy zamówień. Ma to swoje pozytywne, ale również negatywne strony.

Automatyka rzeczywiście poprawia skuteczność pracy całego zakładu, ponieważ może on produkować więcej towaru w o dużo krótszym czasie. Minusem jest jednakże zredukowanie ilości miejsc pracy dla prostych ludzi. Tam, gdzie do niedawana wartościowych było kilka osób pracujących, w chwili obecnej wystarczy tylko jeden, przeszkolony pracownik. O wiele trudniej jest zatem uzyskać pracę w tego typu fabrykach oraz firmach. Rozwój maszyn oraz urządzeń elektronicznych powoduje, iż z roku na rok wykazują one coraz to innowacyjne możliwości funkcyjne. Istnieje zatem obawa, iż mogą wyraźnie całkowicie wyprzeć czynnik ludzki z poszczególnych etapów produkcyjnych.