Innym sposobem buchalteria jest posadą, szczegółem składowym księgowości. Księgowość jest instrumentem spisującym wykorzystywanym w księgowości.

Księgowość powoduje że to właśnie dzięki notowaniu wszelkich posunięć jakich ona traktuje jesteśmy w stanie utworzyć porządek, posegregować dane tak aby były czytelnie dostosowane w poszczególnych działach o trafnej historii zaksięgowanych szczegółów takich jak pomiędzy innymi id, nazwa, data utworzenia, data zaksięgowania, data wydania, sygnatura osoby która zleciła zaksięgowani czy także pozostałe informacje. Księgowość ma prawo być prowadzona ręcznie czy też również technice maszynowe lub ewentualnie technice komputerowej. Do zadań księgowego inaczej buchaltera należy zajmowanie się czynnościami przede wszystkim powiązanymi z prowadzeniem wszelkiego rodzaju ksiąg, zwykle księgowych podmiotów gospodarczych.

Księgowi zajmują się ewidencją zagrożeń ekonomicznych wysuniętych na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne takie jak rozliczenia podatkowe oraz obliczani jak i rozliczanie zobowiązań podatkowych przedsiębiorstw. Najważniejszy księgowy jest postacią w głównej mierze obowiązkową za prowadzenie działu rachunkowości w przedsiębiorstwie – deklaracje rozliczeniowe. Przemożny księgowy zazwyczaj pozostaje przełożonym pozostałych rachunkowych pracujących w danym przedsiębiorstwie, a w szczególności prowadzących pieniężną rachunkowość inaczej statutową.

Funkcja głównego księgowego traci niestety coraz to znacznie bardziej na znaczeniu która jest coraz to powszechniej wypierana poprzez funkcję kontrolera przedsiębiorstwa która zdecydowanie o wiele bardziej jest skupiona na kontroli kosztów jak oraz wykonaniu budżetów. W zdecydowanej większości przedsiębiorstw funkcja ta została zdegradowana jedynie do przeprowadzania rachunkowości statutowej jaka wynika z przepisów prawa. Natomiast raportowanie konsolidacyjnie spółki jak i jej księgowość zarządcza będąca częścią kapitałowej grupy, prowadzone są głównie przez kontrolerów, a w państwach nierozwiniętych przez dyrektora finansowego która jest po największej części odpowiedzialna przede wszystkim za zarządzanie niebezpieczeństwem pieniężnym.