Imponującej jakości separatory substancji ropopochodnych produkuje firma Ekoivent. Są to wytrzymałe i niezawodnie działające maszyny, jakie sprawdzają się w wielu okolicznościach. Przykładowo, w sytuacji oczyszczania ścieków z myjni samochodowych albo w wyczyszczeniu zaolejonych ścieków deszczowych z parkingów. Nowoczesne urządzenia przepływowe zasilane są dopływem grawitacyjnym, a jeśli jest niezbędne pompowanie wody to buduje się pompownię z separatorem. Reguła działania separatorów substancji ropopochodnych opublikowana jest na witrynie.

Każdy wyrób jakim jest separator substancji ropopochodnych jest scharakteryzowany, a gdy klient chciałby zdobyć więcej wiadomości, to może skontaktować się z działem obsługi klienta. Wiodącym zadaniem separatorów jest oddzielanie substancji ropopochodnych od wody przed wlotem do kanalizacji. Oczyszczanie odbywa się z wykorzystaniem procesu koalescencji i flotacji. W wyniku przepływu ścieków przez specjalnie dobrane wkłady koalescencyjne drobiny olejowe łączą się w duże skupiska.

Dochodzi wtedy do flotacji substancji ropopochodnych i zgromadzenia się na powierzchni zwierciadła wody. Oczyszczony strumień poprzez zasyfonowany kanał odpływa z urządzenia. Separatory nie dopuszczają do zanieczyszczenia zbiornika, ponieważ po przekroczeniu wyznaczonego poziomu gęstości samodzielnie zamyka się w nich odpływ nominalny. Stopień oczyszczania ścieku przy przepływie nominalnym jest dopasowany do wymogów specyfikacji technicznej PN – EN 858, a także z obowiązującymi przepisami prawa.

Z tego względu kupujący nie muszą się martwić i śmiało mogą inwestować w takie urządzenie. Modeli separatorów jest parę, co znaczy, że każdy ma możliwość dobrać ten, jaki spełni jego wymagania powiązane z użytkowaniem. Wybrane z nich mają obejście burzowe, co podnosi przepustowość nominalną. Oznacza to, że w wypadku mocnych opadów deszczu pierwsza fala wód opadowych spłucze powierzchnie zaolejone i jest ona szybko oczyszczona w separatorze. Natomiast pozostała część wód po spiętrzeniu ukierunkowana jest wprost do odbiornika, pomijając separator. Tego typu modele przeznaczone są jedynie do kanalizacji opadowej.