Rodziciele na ogół potrzebowaliby dla własnych dzieci kariery prawniczej. Jednakże równocześnie w stworzonym przez nas kraju zaufanie do prawników nieprzerwanie maleje. Dotyczy to też adwokatów, choć kiedyś wśród zawodów jurydycznych cieszyły się najogromniejszym zaufaniem. Wynikało to z faktu, że adwokaci jednoczyli się z obrońcami opozycjonistów, co wzbudzało do nich sympatię. Po przemianach ustrojowych spostrzegamy to naturalnie dzięki mediom, że adwokaci bronią nie zawsze znanych osób publicznych. Prawnik wspomaga niemniej jednak konsumentowi w imię prawa, wedle którego każdy ma do takiej obrony prawo, bez względu od własnego stosunku do popełnionego przez niego działania.

Choć każdy mecenas ma obowiązek przestrzegać zasad etyki adwokackiej zawartej w Kodeksie Etyki Adwokackiej, to jednakże nie wystarcza, żebyśmy im ufali. Kodeks ten powiada wyraźnie, iż stosunek klienta oparty jest na zaufaniu oraz adwokat powinien zakończyć współpracę z konsumentem jeśli ten stracił to zaufanie. Interesujące, ilu mecenasów istotnie zdecyduje się to robić w takiej sytuacji? Starożytni jak mieli w tym wypadku rację. Nieznajomość prawa po prostu szkodzi, bowiem nie jest żadnym wyjaśnieniem, gdy popełni się czyn niedozwolony, stojący w sprzeczności z jakimś aktem prawnym. Nie sposób jednak poznać całego prawa obowiązującego w danym kraju. Też prawnicy specjalizują się w wskazanych jego dyscyplinach. I tak nawet kancelaria adwokacka Łódź koncentruje się czy też na rozporządzeniach prawa karnego, bądź na sprawach rozpatrywanych przez sądy rodzinne i tak dalej.

Zwykłemu człowiekowi niesłychanie łatwo wejść w konflikt z prawem, bo, jak wspomniałam, gąszcz przepisów będzie w zasadzie nie do ogarnięcia. Kiedy już tak się zdarzy niewątpliwie należałoby poszukać wsparcia kogoś takiego, jak adwokat. Nie tylko pomoże nam w pełni zrozumieć problem, w jakim się odnaleźliśmy, jakkolwiek może sprawnie przeprowadzić nas przez meandry potencjalnego procesu karnego. Koszt, jaki to za sobą niesie i tak może być znacznie niższy, niż bez takiego fachowego wsparcia. Mecenas ma prawo przydać się nam w najmniej wyczekiwanym momencie. Warto znać prawo w miarę możliwości. Jednakże warto także uwierzyć fachowcowi, kiedy tak właściwie już zajdzie taka potrzeba.