Jednym z przeważnie zadawanych producentom pytań w sprawie blach strojnych jest pytanie o ich dobry sposób montażu i magazynowania blach w czasie bezpośrednio poprzedzającym zamontowanie ich na dachu. Jeżeli montaż ma nastąpić od razu po kupnie (do granic możliwości trzy do czterech tygodni od daty produkcji), trzeba rozciąć opakowanie, w jakim odnajdują się blachy i ustawić je pod nieznacznym skosem, by umożliwić spływanie prawdopodobnym wodom opadowym. Jeżeli zaś okres między produkcją a montażem blach ma być dłuższy, wówczas potrzebne jest rozcięcie paczki, w której blachy zostały dostarczone przez producenta.

Później pomiędzy arkuszami wypada umieścić listwy dystansowe, aby umożliwić luźny przepływ powietrza w opakowaniu. Pod żadnym pozorem nie wolno kłaść paczki z blachami dekoracyjnymi dosadnie na ziemi, a arkusze należy przechowywać w miejscu pewnym, przewiewnym i suchym, żeby nie doprowadzić do zniszczenia blach przez działanie elementów środowiskowych. Jedną ze spraw, która w najwyższym stopniu interesuje kupujących blachy ozdobne, jest sposób magazynowania blach pomiędzy kupnem a montażem, co radzi blachy dekoracyjne. W wielu przypadkach z powodów technicznych bądź także budżetowych nie są w stanie bowiem zainstalować blach na dachu bezpośrednio po zakupie.

W głównej mierze, nie trzeba blach kłaść bezpośrednio na ziemi, albowiem może doprowadzić to do szeregu uszkodzeń chemicznych i blokuje odpływ przypuszczalnych wód opadowych, jakie mogą znaleźć się w paczce. Poza tym, nie wolno pozostawiać blach zamkniętych w nierozciętym zapakowaniu. Do zgodnego i pewnego magazynowania potrzebują wolnego dostępu powietrza. Jeżeli blachy mają odnajdować się w opakowaniu do trzech, czterech tygodni od daty wytwórczości, wystarczy naciąć paczkę oraz umieścić je pod delikatnym skosem. Jeżeli niemniej jednak kupujący planują trwające dłużej składowanie blach przed montażem, powinni bezdyskusyjnie umieścić między pojedynczymi arkuszami listewki dystansowe, aby umożliwić luźny dostęp powietrza do blach.