Prawnik w większości wypadków ma uprawnienia nadane mu przez osobę, jakiej interesów broni za pośrednictwem poprawnego upoważnienia na piśmie, bądź złożonego apud acta, inaczej poprzez stawiennictwo w sądzie. W ten sposób adwokaci mogą reprezentować własnych kontrahentów na rozprawie oraz w innych postępowaniach prawnych i administracyjnych – polecamy adwokat Niemcy. Wykonywanie zawodu prawnika opiera się na zasadzie wolności oraz niezależności. Zasady zaufania oraz godziwych stosunków dostosowują stosunki między konsumentem a adwokatem, które to podlegają tajemnicy zawodowej.

Adwokat jest zobowiązany wobec własnego klienta, oraz powinien kierować procesem w sposób świadomy odpowiedzialności społecznej, w której się znajduje. Powinien egzekwować swoje powinności w sposób krytyczny i asertywny. Wszystko to ma na celu zachowanie pokoju cywilnego, ponieważ jest on współpracownikiem systemów sądowych danego kraju. W zależności od kraju, adwokaci są zrzeszeni w różnych stowarzyszeniach. W niektórych krajach istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z rad prawnych dla osób niemogących sobie pozwolić na adwokata. Tradycyjnie, mecenasi wykonywali własny fach indywidualnie lub ewentualnie w małych grupach. W Stanach Zjednoczonych, pod koniec XIX wieku, zaczęły się łączyć pokaźniejsze grupy. Tendencja ta prędko przedarła się do Europy, a potem do pozostałych krajów; co sprawiło kolosalny rozwój tego zawodu. Jako szczególny przykład, można wtrącić o Francji, gdzie nawet dzisiaj, z nielicznymi wyjątkami, adwokaci pracują sami czy też w małych grupach.

Ogólnie rzecz biorąc istnieje parę sposobów, w których mecenasi się organizują. Pierwsza forma organizacyjna polega na tym, że wykonują zawód sami czy też w małych grupach. Drugi sposób polega na tym, że adwokaci dzielą ten sam budynek oraz wspólnie opłacają koszty jego utrzymania. Trzecią odmianą, obojętnie od wybranej struktury korporacyjnej, są kancelarie prawne, w których na ogół koncentruje się największa część adwokatów, którzy wykonują znaczącą pracę na rzecz kraju, korporacji, rządu i osób. Z innej perspektywy, wolno ogłosić, że kancelarie nieustawodawcze dzielą się na drobne, średnie i gigantyczne.