Organizując budowę własnego domu, warto jest tak zaplanować poszczególne jej etapy, aby optymalnie wyeksploatować warunki pogodowe oraz nie mieć przy okazji tego rodzaju problemów, że mróz utrudni nam na przykład dokończenie wiarygodnego etapu budowy. W następstwie tego najlepszym, perfekcyjnym rozwiązaniem będzie rozpoczęcie prac budowniczych wczesną wiosną, żeby najpóźniej w miesiącach jesiennych zakończyć prace na zewnątrz obiektu, kiedy będzie on już zadaszony, okna oraz drzwi będą zamontowane. Skutkiem tego też prace i czynności połączone z przygotowaniem samej budowy należałoby rozpocząć już w roku poprzedzającym budowę, bo uzyskiwanie poszczególnych zezwoleń, gromadzenie wszelkiej potrzebnej dokumentacji przecież może trwać kilka ładnych miesięcy. Nawet sprawa przyłączenia pojedynczych mediów, decyzje wydane w tej sprawie także powodują dodatkowy czas, potrzebny do uzyskania warunków znaczących dla rozpoczęcia należytych prac budowniczych. Największym wrogiem procesu budowy jest mróz, albowiem większość prac powiązanych z murowaniem lub tynkowaniem nie powinna być prowadzona w temperaturze ujemnej, bardzo dobre jest nie przekraczanie granicy 5 stopni Celsjusza.

Fundament – jak sama nazwa uwypukla – to podstawa całej konstrukcji, powinien być w związku z tym wykonany z dobrej jakości materiałów, starannie, ze znajomością sztuki budowlanej – polecamy także alternatywę, domy modułowe. Na pewno podchodząc do tej czynności, nie wolno robić tego późną jesienią, bo mróz jest największym wrogiem świeżo zrealizowanego fundamentu. Najlepiej wobec tego zrealizować ten etap prac wczesną wiosną, prawidłowo wykonany fundament zapobiegnie sytuacjom, że budynek w przyszłości będzie osiadał, a ściany trzaskały.

Porządnie wykonany fundament zapobiegnie tez przenikaniu do wnętrza budynku wód gruntowych, jak tez przemarzaniu ścian, co jest bardzo istotne w procesie dalszego użytkowania domu. Technika zrealizowania fundamentu jest też zależna od jakości oraz typu podłoża, jakie znajduje się w danym miejscu. Wskutek tego wykonanie fundamentu pod dom należałoby jest powierzyć wykwalifikowanej, wypróbowanej ekipie, żeby mieć pewność jego wzorowego wykonania. Beton użyty do tego rodzaju prac powinien być najwyższej jakości, najprawidłowiej jest zamówić skończony beton, przywieziony na budowę w wyjątkowej betoniarce – wyrabianie betonu na miejscu stwarza bowiem miarodajne niebezpieczeństwo jego słabszej jakości.