Wygodne użytkowanie telefonu – mocowania
Jedno z najpopularniejszych urządzeń nowej generacji, inaczej telefon komórkowy, wymyślony pozostał ponad pięćdziesiąt lat temu. Pierwsze działające urządzenie opisano w Nowym Jorku czterdzieści lat wstecz. Sprzęt ten ważył nieomalże kilogram oraz miał gabaryty cegły budowlanej.

Działanie tego typu telefonów bezprzewodowych oparte jest na używaniu sieci stacji przekaźnikowych. Pod pojęciem telefonu w systemie telekomunikacyjnym rozumie się zakres zdominowany przez jedną stacje przekaźnikowa. Komórki są zróżnicowane pod względem wymiarów, a wielkość ta podporządkowana jest od typu terenu i jego zaludnienia. Najogromniejsze są megakomórki wykorzystujące z satelity, zaś na obszarach pozamiejskich o promieniu około kilkunastu kilometrów stosuje się mikrokomórki.

Gęstszej sieci żądają tereny gęsto zaludnione, wobec tego na obszarach miast użytkuje się mikrokomórki, o promieniu do paru kilometrów. Najmniejsze są tak nazywane piko komórki, będące w pewnych sytuacjach sieciami wewnętrznymi znajdujące się na obszarze wewnętrznym budynków.

Telefonia komórkowa stała się dla ludzkości tak istotnym wynalazkiem, że jej rozwój i udoskonalenie przebiegać zaczęło w błyskawicznym tempie i obejmować swym zakresem cały świat, co weryfikują takie dodatki, jak uchwyt samochodowy. Sto kilkadziesiąt lat upłynęło od uruchomienia początkowych smartfonów na korbkę do telefonów III generacji gwarantujących kontakt wizualny pomiędzy rozmówcami. Telefon okazał się wynalazkiem epokowym, skutkiem tego wspierało go tak napięte ulepszanie oraz modernizowanie. Po telefonach z tarczą numeryczną nastały aparaty wyposażone w klawisze i telefony bezprzewodowe. Skonstruowanie ich było następstwem opracowania systemów scalonych.

W pierwszej chwili telefony bezprzewodowe przekazywały dźwięki w sposób analogowy, natomiast opracowanie systemu cyfrowego – GSM -zapoczątkowało kompletnie rewolucyjną oraz jedną z najdynamiczniej rozwijających się na świecie branż, a mianowicie telefonię komórkową. Wygenerowała ona eksplozję projektów oraz innowacji technologicznych. Konsekwencją ich stało się upowszechnienie i spopularyzowanie systemu.