Dzięki temu, iż dzisiejsza technologia pozwala nam na wykonanie badania, jakim jest tomografia komputerowa, mamy szansę za określenie wszystkich zmian chorobliwych, jakie mogą pojawić się w stworzonym przez nas organizmie, a po pewnym czasie rozpocząć ich odpowiednie, a przez to skuteczne leczenie. Dziś tomografia komputerowa uważana jest za porywająca metodę, dzięki jakiej wolno zrealizować badanie wszelkich narządów wewnętrznych, a także kości. To kłopotliwe tomografia komputerowa ma jeszcze parę wad, zaś jedna z nich jest fakt, ze nie zezwala poznać schorzenia w miejscu, które jest objęte kością, a również w szeregu przypadków niemożliwe staje się odróżnienie miejsc schorowanych od zdrowych. By zrealizować poprawnie badanie, którym jest tomografia komputerowa należy dokonać prześwietlenia ciała wiązką promieni rentgenowskich, a w następnej kolejności doprowadzić do realizacji ich pomiaru przez tkanki, jakie mają różną gęstość – sprawdź rezonans magnetyczny prostaty. Na obrazie, jaki zostanie wykonany dzięki temu prześwietleniu wolno zaobserwować najróżniejsze odcienie szarości, dlatego również rozróżnić tutaj można poszczególne organy, takie jak: płuca, jamy oboczne nosa, czy również gaz znajdujący się w przewodzie pokarmowym.

Ogromnie uniwersalnie wykorzystywanym dzisiaj narzędziem, które używane jest po największej części podczas badań zmian chorobowych, które zaistnieć mogą w obrębie głowy i szyi jest tomografia komputerowa z kontrastem. Teraz jest ona powszechnie użytkowanym sprzętem diagnostycznym. Dziś tomografia komputerowa z kontrastem cieszy się wielkim powodzeniem wśród rozmaitych grup lekarzy i pacjentów, ponieważ umożliwia ona uzyskanie o wiele lepszych zdjęć narządów wewnętrznych i kości, a tym samym szansę otrzymania dokładniejszych efektów badań.

Obszerną rolę w badaniu, którym jest tomografia komputerowa z kontrastem, w jaki sposób sama nazwa podkreśla, jest właśnie ów kontrast. Kontrast, o jakim tu mowa jest to substancja, jaką podaje się do jamy ciała ludzkiego czy też także dożylnie. To właśnie dzięki temu tomografia komputerowa z kontrastem sprawia, ze organizm ludzki pochłania znacznie więcej promieni rentgenowski, aniżeli możemy osiągnąć w wypadku tomografii komputerowej bez kontrastu. To umacnia całą strukturę badania oraz powoduje, iż staje się ono wyraźniejsze a tym samym daje bardziej miarodajne wyniki, jakich nie można w żaden sposób kwestionować.