Jeszcze do niedawna dominowało przekonanie, że jednostka z wyższym wykształceniem powinna móc pochwalić się zdobytym tytułem magistra. W tej chwili jednak, po wpisaniu podziału studiowania na dwa etapy, dużo osób decyduje się na zakończenie własnej edukacji na poziomie licencjata, zakładając, iż będzie zajmować się konstruowaniem osobistej kariery zawodowej, a na studia magisterskie powróci być może w następnej kolejności. Ewidentnie wciąż są osoby, które decydują się na studia magisterskie od razu. W pewnych sytuacjach jednak wybierają całkowicie inny kierunek, by w trakcie pełnego procesu studiowania pozyskać wiedzę z ogromnego obrębu oraz zdołać pochwalić się uzyskanym wykształceniem w dwóch przeróżnych dziedzinach.

Rzecz jasna z punktu widzenia młodego człowieka sytuacja ta jest dobra. W ciągu pięciu lat studiów ma on możliwość ukończenia dwóch kierunków. Taką praktykę wykorzystują na przykład młodzi praktykanci żurnalistyki, jacy w pierwszej kolejności zdobywają tytuł licencjata z obrębu politologii, socjologii czy też polonistyki czy kulturoznawstwa, a następnie kontynuują naukę na studiach typowo redaktorskich – w korekcie prac pomogą zawodowcy z usługi redaktorskie. Bo trzeba tutaj zaznaczyć, że aktualnie w większości przypadków studia magisterskie trwają jedynie dwa lata, w trakcie których należy uczestniczyć w zajęciach z przedmiotów mających przede wszystkim poszerzyć ogólną wiedzę w danej dziedzinie i w takich, jakie pozwalają na rozwijanie własnych, wielokrotnie wybitnie wąskich zainteresowań. Najistotniejsze w czasie studiów magisterskich jest bezsprzecznie seminarium. To specyficzny typ zajęć, jaki odbywa się w mniejszych niż szablonowe, dwudziestokilkuosobowe, grupach.

Na początku seminarium, każdy z jego uczestników wybiera sobie konkretny temat, który w ciągu całych studiów magisterskich pragnie zgłębiać. W następnej kolejności w trakcie olejnych spotkań prezentuje wyniki swojej pracy, żeby na koniec skonstruować na ich podstawie pracę magisterską. Studia magisterskie naturalnie kończą się tak oznaczaną obroną pracy. Nota studiów jest wypadkową oceny pracy, obrony i średniej ocen zdobytych z poszczególnych egzaminów zdawanych w trakcie studiów.