Niegdyś okres przeszłego roku kalendarzowego obfitował w stworzonym przez nas państwie w zakupy samochodów z kratką. Minione miesiące przypominały nawet charakterystyczne szaleństwo Polaków w powyższym aspekcie. Przyczyną zaistniałej sytuacji była planowana na styczeń obecnego roku zmiana przepisów prawnych, dotyczących odliczenia podatków VAT. Nabywcy wehikułów z kratką mieli do tej pory możliwość odliczenia całej kwoty podatków od towaru i usług, a aktualnie mogą to uczynić wyłącznie w sześćdziesięciu procentach zaległego państwu VATu. Podatnicy wobec tego znowu stracili część własnych praw, a ustawę przekonstruowano na ich niekorzyść.

Aktualnie z naliczonego podatku nie wolno odliczyć więcej, aniżeli 6 tysięcy złotych, a branża automobilowa notuje spadek sprzedaży wyznaczonych modeli wozów. Ograniczenia nie dotyczą wyłącznie wozów ciężarowych(o dopuszczalnej masie kompletnej powyżej 3,5 tony). W wypadku zakupu takich pojazdów w dalszym ciągu wolno odliczyć cały podatek i VAT od paliwa niezbędnego do ich poruszania się po drogach – tutaj pomoże http://www.voal-lublin.pl/. Polacy żyją chwilowo w dobie emigracji oraz licznych wyjazdów zarobkowych po za granice terytorium naszego kraju. Wielokrotnie również z czasowych pobytów zagranicznych wracają do Polski zakupionym na obczyźnie samochodem. Wtedy właśnie nadchodzi dla nich skomplikowany moment zarejestrowania pojazdu we właściwym polskim urzędzie.

Aktualny spór prawny dotyczy akcyzy.W jaki sposób najprędzej po przyjeździe powinniśmy wystąpić ze stosownymi wnioskami do trafnych organów, by przejść pozytywnie przez procedurę rejestracji stworzonego przez nas auta. Naczelnik Urzędu Celnego zobowiązany jest wydać nam zaświadczenie, stwierdzające zwolnienie pojazdu od akcyzy, jaką zapłaciliśmy w innym państwie. Urząd Skarbowy tudzież powinien poświadczyć brak obowiązku opłaty podatku od towarów oraz usług z tytułu przywozu środka transportu z państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Nie zapominajmy jednakże, że wydane poświadczenia posiadają ważność tylko jeżeli chodzi o naszą przejrzystą osobę. Oznacza to, że nie zarejestrujemy samochodu np. na małżonka lub też dziecko.